Powiedzenia:

Mądre słowa mądrych osób.

Aforyzmy:

Powiedzenia ludowe, cytaty biznesowe