Co to jest ISA
co to jest
Co znaczy Industry Standard Architecture / Internet Security and AccelerationFirewall Client.

Akronim ISA co to znaczy

Definicja Industry Standard Architecture / Internet Security and AccelerationFirewall Client / Instruction Set Architecture: ISA 1. Industry Standard Architecture. Once a common bus architecture, was superseded by PCI and is now considered obsolete. 2. (Microsoft) Internet Security and Acceleration Firewall Client. 3. Instruction Set Architecture. Contributed by Kenneth Nellis.

Czym jest Industry Standard znaczenie w Słownik informatyka I .