Jak grać w Civilization
GRAĆ CIVILIZATION co to jest
Stara gra Civilization, 1],[2],[3],[4],[5],[6],[7],[8],[9],[0]. Inna wersja tego triku: przytrzymaj.

Jak się gra w Civilization

Jak grać CIVILIZATION Odkrywa całą mapę:
[Shift]+[1],[2],[3],[4],[5],[6],[7],[8],[9],[0].

Inna wersja tego triku:
przytrzymaj [Shift] i naciskaj po kolei:
[1],[2],[3],[4],[5],[6]
Teraz kliknij myszką gdziekolwiek - mapa odsłonięta.


Jeszcze inna wersja tego samego triku:
wciśnij po kolei:
[~],[1],[2],[3],[4],[5],[6]
- mapa odsłonięta.

Czym jest Civilization znaczenie w Katalog gier C .