Co to jest GAL
co to jest
Co znaczy Global Address List / Gallon / Galatians? Definicja GAL akronim od Abbreviation for.

Akronim GAL co to znaczy

Definicja Global Address List / Gallon / Galatians: GAL 1. Global Address List. 2. Abbreviation for gallon, an imperial unit for measuring the volume of liquid. 1 US gallon = 4 quarts = 3.785 liters, 1 British gallon = 4 quarts = 4.545 liters. 3. Abbreviation for Galatians, a book in the New Testament (NT). Also known as the Epistle of Paul to the Galatians.

Czym jest Global Address List / Gallon znaczenie w Słownik informatyka G .