Co to jest GUID
GUID co to jest
Co znaczy Globally Unique Identifier? Definicja GUID akronim od identifier generated according to.

Akronim GUID co to znaczy

Definicja Globally Unique Identifier: GUID Globally Unique Identifier. An identifier generated according to an algorithm that is intended to be unique across all systems. cf UID

Czym jest Globally Unique Identifier znaczenie w Słownik informatyka G .