Co to jest MID
co to jest
Co znaczy MapInfo / Military Intelligence / Myocardial Infarction / ManagementInformation.

Akronim MID co to znaczy

Definicja MapInfo / Military Intelligence / Myocardial Infarction / ManagementInformation: MI 1. MapInfo. A popular GIS tool. 2. Military Intelligence. 3. Myocardial Infarction. Commonly known as a heart attack. 4. Management Information.

Czym jest MapInfo / Military znaczenie w Słownik informatyka M .