Co to jest PFW
co to jest
Co znaczy Personal Firewall? Definicja PFW akronim od PFW Personal Firewall. A firewall intended to.

Akronim PFW co to znaczy

Definicja Personal Firewall: PFW Personal Firewall. A firewall intended to protect a single PC. Usually a software firewall.

Czym jest Personal Firewall znaczenie w Słownik informatyka P .