Co to jest TLP
co to jest
Co znaczy Thread Level Parallelism? Definicja TLP akronim od enabling of threads to execute in.

Akronim TLP co to znaczy

Definicja Thread Level Parallelism: TLP Thread Level Parallelism. The enabling of threads to execute in parallel, specifically on hyper-threaded processors.

Czym jest Thread Level Parallelism znaczenie w Słownik informatyka T .