AUTHENTIFICATION CENTER (AUC
AUTHENTIFICATION CENTER co to jest
Telefon Authentification center (AuC) - wyjaśnienie. Co znaczy sprawdza uprawnienia użytkownika do.

Co to jest Auc Center Authentification

Definicja AUTHENTIFICATION CENTER (AUC): Centrum uwierzytelniania (autentyfikacji), które sprawdza uprawnienia użytkownika do dostępu do sieci. Autoryzacja odbywa się pomiędzy dwoma komponentami systemu GSM - kartą SIM i centrum autentyfikacji. Na karcie SIM zapisany jest tajny klucz, którego kopia znajduje się w centrum uwierzytelniania. Autoryzacja użytkownika odbywa się w następujący sposób: AuC wysyła do telefonu liczbę losową. Telefon, przy pomocy specjalnego algorytmu oraz z wykorzystaniem tajnego klucza koduje odebraną liczbę losową i wysyła ją do AuC. Odwrotna procedura przeprowadzana jest w AuC. Po odkodowaniu wiadomości wyniki są porównywane i jeśli są identyczne, użytkownik uzyskuje dostęp do sieci. Zaletą takiego sposobu uwierzytelniania jest to, że tajny klucz nigdy nie jest przesyłany drogą radiową

Czym jest Authentification center (AuC znaczenie w Definicje GSM A .