CAMEL (CUSTOMIZED
CAMEL CUSTOMIZED APPLICATIONS co to jest
Telefon CAMEL (Customized Applications for Mobile Networks Enhanced Logic) - wyjaśnienie. Co znaczy.

Co to jest CAMEL (Customized Applications for Mobile Networks Enhanced Logic)

Definicja CAMEL (CUSTOMIZED APPLICATIONS FOR MOBILE NETWORKS ENHANCED LOGIC): System CAMEL jest obecnie wprowadzany w niektórych sieciach GSM w celu zwiększenia ich funkcjonalności. CAMEL oferuje takie funkcje jak tworzenie zamkniętych grup użytkowników, wprowadzanie usług roamingowych dla kart Prepaid czy wprowadzenie numerów do połączeń ze skrzynką głosową, które działają również w przypadku połączeń roamingowych

Czym jest CAMEL (Customized znaczenie w Definicje GSM C .