CDMA (CODE DIVISION MULITPLE
CDMA CODE DIVION MULITPLE co to jest
Telefon CDMA (Code Division Mulitple Acces) - wyjaśnienie. Co znaczy sieciach drugiej i trzeciej.

Co to jest CDMA (Code Division Mulitple Acces)

Definicja CDMA (CODE DIVISION MULITPLE ACCES): Metoda transmisji danych wykorzystywana w sieciach drugiej i trzeciej generacji. CDMA bazuje na tzw. kodowanej metodzie transmisji danych. Dane, po zamianie na postać cyfrową, dzielone są na pakiety, które następnie rozpraszane są na całe dostępne pasmo częstotliwości. Każdemu pakietowi nadawany jest indywidualny kod, który umożliwia następnie odfiltrowanie danych i poskładanie ich w jedną całość. Jeden z wariantów metody CDMA - CDMA 2000 będzie stosowany w sieciach UMTS. CDMA 2000 ma umożliwić transfery danych rzędu 115 - 2000 kbit/s

Czym jest CDMA (Code Division Mulitple znaczenie w Definicje GSM C .