DECT (DIGITAL ENHANCED
DECT DIGITAL ENHANCED co to jest
Telefon DECT (Digital Enhanced Cordless Telecommunication) - wyjaśnienie. Co znaczy cyfrowej.

Co to jest DECT (Digital Enhanced Cordless Telecommunication)

Definicja DECT (DIGITAL ENHANCED CORDLESS TELECOMMUNICATION): System bezprzewodowej telefonii bazujący na cyfrowej transmisji danych. DECT wykorzystywany jest najczęściej jako uzupełnienie do stacjonarnego telefonu. Zastosowania DECT obejmują jednak również transmisję danych lub integrację z innymi sieciami takimi jak GSM lub WLAN. Podpięcie stacji bazowej do linii telefonicznej umożliwia prowadzenie rozmów w odległości do 300m od stacji w terenie niezabudowanym i do 50m - wewnątrz budynków

Czym jest DECT (Digital Enhanced znaczenie w Definicje GSM D .