HLR (HOME LOCATION REGISTER
HOME LOCATION REGTER co to jest
Telefon HLR (Home Location Register) - wyjaśnienie. Co znaczy sieci GSM. Oprócz takich informacji.

Co to jest HLR (Home Location Register)

Definicja HLR (HOME LOCATION REGISTER): Baza danych zawierająca dane o klientach danej sieci GSM. Oprócz takich informacji jak rodzaj abonamentu, numery wybrane lub usługi dodatkowe, HLR zawiera także informacje o aktualnej lokalizacji abonenta. W przypadku nadchodzącego połączenia najpierw sprawdzana jest baza HLR, a następnie sygnał kierowany jest do odpowiedniej stacji bazowej

Czym jest HLR (Home Location Register znaczenie w Definicje GSM H .