MSC (MOBILE SWITCHING CENTER
MOBILE SWITCHING CENTER co to jest
Telefon MSC (Mobile Switching center) - wyjaśnienie. Co znaczy autentyfikacją użytkowników.

Co to jest MSC (Mobile Switching center)

Definicja MSC (MOBILE SWITCHING CENTER): Centralny element sieci komórkowej zajmujący się autentyfikacją użytkowników, zbieraniem informacji o lokalizacji użytkowników i obsługą połączeń międzynarodowych z partnerami roamingowymi

Czym jest MSC (Mobile Switching center znaczenie w Definicje GSM M .