SAR (SPECIFIC ABSORPTION RATE
SPECIFIC ABSORPTION RATE co to jest
Telefon SAR (Specific Absorption Rate) - wyjaśnienie. Co znaczy jaka oddziałuje na organizm. SAR.

Co to jest SAR (Specific Absorption Rate)

Definicja SAR (SPECIFIC ABSORPTION RATE): Współczynnik określający ilość promieniowania jaka oddziałuje na organizm. SAR podawany jest w watach na kg masy ciała (W/kg). Maksymalna wartość graniczna dla telefonów komórkowych wymagana przez Unię Europejską wynosi 2 W/kg. Współczynnik SAR występuje w dwóch wariantach. W przypadku wariantu europejskiego wartość ta podawana jest w odniesieniu do 10 g masy ciała, w przypadku wariantu amerykańskiego w odniesieniu do 1 g

Czym jest SAR (Specific Absorption Rate znaczenie w Definicje GSM S .