Co to jest PODSZYT
PODSZYT co to jest
Jak uprawiać Podszyt. Hodowla i opieka nad Podszyt krzewów i niskich drzew, nigdy nie wyrastających.

Pielęgnacja Podszyt uprawa

Definicja PODSZYT: Podszyt środkowe piętro lasu, składające się z krzewów i niskich drzew, nigdy nie wyrastających ponad dolną warstwę drzewostanu (do 4 m wysokości); w skład p. wchodzą m.in.: jałowce (na glebach jałowych), kruszyna, trzmielina, jarzębina (w siedliskach żyźniejszych), kalina, czeremcha (w siedliskach wilgotnych).

Czym jest Podszyt znaczenie w Katalog hodowli P .