Co to jest POMNIK PRZYRODY
POMNIK PRZYRODY co to jest
Jak uprawiać Pomnik przyrody. Hodowla i opieka nad Pomnik przyrody nieożywionej lub ich skupiska o.

Pielęgnacja Przyrody Pomnik uprawa

Definicja POMNIK PRZYRODY: Pomnik przyrody Pojedyncze twory przyrody żywej i nieożywionej lub ich skupiska o szczególnej wartości przyrodniczej, naukowej, kulturowej, historycznej lub krajobrazowej oraz odznaczające się indywidualnymi cechami, wyróżniającymi je wśród innych tworów, okazałych rozmiarów drzewa, krzewy gatunków rodzimych lub obcych, źródła, wodospady, wywierzyska, skałki, jary, głazy narzutowe oraz jaskinie

Czym jest Pomnik przyrody znaczenie w Katalog hodowli P .