Co to jest REZERWAT PRZYRODY
REZERWAT PRZYRODY co to jest
Jak uprawiać Rezerwat przyrody. Hodowla i opieka nad Rezerwat przyrody naturalnym lub mało.

Pielęgnacja Przyrody Rezerwat uprawa

Definicja REZERWAT PRZYRODY: Rezerwat przyrody Obszar zachowany w stanie naturalnym lub mało zmienionym, ekosystem, ostoja lub siedlisko przyrodnicze, a także siedlisko roślin, siedlisko zwierząt, siedlisko grzybów oraz twory i składniki przyrody nieożywionej, wyróżniające się szczególnymi wartościami przyrodniczymi, naukowymi, kulturowymi lub walorami krajobrazowymi chronionie prawem

Czym jest Rezerwat przyrody znaczenie w Katalog hodowli R .