Co to jest RODZINA (ŁAC
RODZINA FAMILIA co to jest
Jak uprawiać Rodzina (łac. familia). Hodowla i opieka nad Rodzina (łac. familia) żywych jest to.

Pielęgnacja Familia Łac Rodzina uprawa

Definicja RODZINA (ŁAC. FAMILIA): Rodzina (łac. familia) W systematyce organizmów żywych jest to jednostka niższa od rzędu, a nadrzędna względem rodzaju. Obejmuje blisko ze sobą spokrewnione rodzaje. Nazwy rodzin tworzy się przez dodanie końcówki -owate do członu głównego (łac. końcówka -aceae), np: Dereniowate (Cornaceae) Wierzbowate (Salicaceae) Sosnowate (Pinaceae)

Czym jest Rodzina (łac. familia znaczenie w Katalog hodowli R .