Co to jest RZĄD (ŁAC. ORDO
RZĄD ORDO co to jest
Jak uprawiać Rząd (łac. ordo). Hodowla i opieka nad Rząd (łac. ordo) jest to jednostka niższa od.

Pielęgnacja Ordo Łac Rząd uprawa

Definicja RZĄD (ŁAC. ORDO): Rząd (łac. ordo) W systematyce organizmów żywych jest to jednostka niższa od klasy (lub podklasy jeśli taka występuje), a nadrzędna względem rodziny. Obejmuje blisko ze sobą spokrewnione rodziny. Nazwy rzędów tworzy się przez dodanie końcówki -owce do członu głównego (łac. końcówka -ales), np: Goryczkowce (Gentianales) Orzechowce (Juglandales) Szpilkowce (Coniferales)

Czym jest Rząd (łac. ordo znaczenie w Katalog hodowli R .