Jak grać w Abandoned places
GRAĆ ABANDONED PLACES co to jest
Stara gra Abandoned places, okieko korespondencji i naciskaj kombinacje klawiszy: [Alt] + [F1.

Jak się gra w Abandoned places

Jak grać ABANDONED PLACES Aby aktywować kody, otwórz okieko korespondencji i naciskaj kombinacje klawiszy:

[Alt] + [F1] - 999 złota (gracz 1)
[Alt] + [F2] - 999 złota (gracz 2)
[Alt] + [F3] - 999 złota (gracz 3)

[Alt] + [F4] - 999 złota (gracz 4)

Aktywowanie kodów, daje możliwość latania po mapie.

Czym jest Abandoned places znaczenie w Katalog gier A .