Jak grać w Cave in
GRAĆ CAVE co to jest
Stara gra Cave in, Życia warpmt - Czas warpX - Przeskok na level X Kody do leveli: FIRST - Level.

Jak się gra w Cave in

Jak grać CAVE IN Wpisz w trakcie gry:

warpml - Życia
warpmt - Czas
warpX - Przeskok na level X


Kody do leveli:

FIRST - Level 01
SMART - Level 02
PHOTON - Level 03
PICK - Level 04
SHOVEL - Level 05
HELMET - Level 06
FLOOD - Level 07
ELEVATOR - Level 08
SHAFT - Level 09
ANVIL - Level 10
SLIDE - Level 11
RIVER - Level 12
CAVERN - Level 13
ROPES - Level 14
ABYSS - Level 15
CHEST - Level 16
CANDLE - Level 17
OIL - Level 18
BEAMS - Level 19
SLIME - Level 20
CRYSTALS - Level 21

MUD - Level 22
DIRT - Level 23
STRUCTURE - Level 24
FOILAGE - Level 25
MAZE - Level 26
DARKNESS - Level 27
BOTTLE - Level 28
HAMMER - Level 29
CHISEL - Level 30
DRAINAGE - Level 31
CEILING - Level 32
PLATEAU - Level 33
COBWEBS - Level 34
FOSSIL - Level 35
POWER - Level 36
HUMIDITY - Level 37
GROUND - Level 38
ETERNAL - Level 39
ORB - Level 40
PEDESTAL - Level 41
CRACKS - Level 42
VEIN - Level 43
LORRY - Level 44
TORN - Level 45
MINERALS - Level 46
DUNGEON - Level 47
CRYPT - Level 48
SLIPPERY - Level 49
EVIL - Level 50

Czym jest Cave in znaczenie w Katalog gier C .