Jak grać w Combat - Task
GRAĆ COMBAT TASK FORCE co to jest
Stara gra Combat - Task force 121, ~], aby wywołać konsolę. Następnie wpisz jeden z poniższych.

Jak się gra w Combat - Task force 121

Jak grać COMBAT - TASK FORCE 121 W trakcie gry wciśnij tyldę [~], aby wywołać konsolę.
Następnie wpisz jeden z poniższych kodów:

God - God mode

Ghost - niewidzialność

Fly - możesz latać

Walk - wyłącza dwa powyższe tryby

InfiniteAmmo - nieskończona ilość amunicji do wszystkich broni

AllAmmo - maksymalna ilość amunicji do wszystkich broni

AllWeapons - wszystkie bronie


Loaded - wszystkie bronie i maksymalna ilość amunicji

Reincarnate - włącza tryb Reincarnation

Amphibious - możesz oddychać pod woda przez 999.999 sekund

Teleport - teleport do wybranej lokacji/miejsca

FreezeFrame # - zablokuj obraz po # sekundach opóźnienia

ChangeSize # - zmienia rozmiar postaci

SetGravity # - ustala grawitację

SetSpeed # - ustala szybkość gry

Czym jest Combat - Task force 121 znaczenie w Katalog gier C .