Jak grać w Conflict zone
GRAĆ CONFLICT ZONE co to jest
Stara gra Conflict zone, zaktywizować chat-window. Naciśnij [Backspace] i wpisz: WIN - wygrałeś.

Jak się gra w Conflict zone

Jak grać CONFLICT ZONE Naciśnij [C] podczas gry, by zaktywizować chat-window.
Naciśnij [Backspace] i wpisz:WIN - wygrałeś misję
MY TAYLOR IS RICH - 20 000 pkt. i 100% popularności
REPLAY ALL MISSIONS - dostęp do wszystkich misji

Czym jest Conflict zone znaczenie w Katalog gier C .