Jak grać w Cultures
GRAĆ CULTURES co to jest
Stara gra Cultures, Kliknij myszką i przytrzymaj CULT - pojawi się okienko konwersacji. Wpisz w nim.

Jak się gra w Cultures

Jak grać CULTURES Szybciej pracujący wieśniacy

Kliknij myszką i przytrzymaj CULT - pojawi się okienko konwersacji. Wpisz w nim:

fast mode


Ukryty świat

Wystarczy kliknąć serce w lewym górnym rogu menu głównego.Tryb Turbo

W czasie gry naciśnij F2, a następnie wpisz:

funspeedup

Jeśli nie popełniłeś błędu, w lewym górnym rogu pojawi się ikona z nogami. Aby wrócić, naciśnij P (pauzę).

Czym jest Cultures znaczenie w Katalog gier C .