Jak grać w Deadly dozen 2
GRAĆ DEADLY DOZEN PACIFIC co to jest
Stara gra Deadly dozen 2 - Pacific theater, aby uruchomić konsolę. Wpisz w niej /tell cheatcheat.

Jak się gra w Deadly dozen 2 - Pacific theater

Jak grać DEADLY DOZEN 2 - PACIFIC THEATER Wciśnij L lub ; lub ' aby uruchomić konsolę. Wpisz w niej

/tell cheatcheat

Aktywujesz w ten sposób cheat mode. Teraz możesz wpisywać kody:

/tell ammo - Amunicja
/tell godmode - God mode
/tell invis - Niewidzialność
/tell fly - Latanie
/tell hitlermode - Wróg nie umiera
/tell winmission - Zwycięstwo
/tell losemission - Przegrana

/tell give - Dostajesz przedmiot o podanym numerze od 0 do 44
/tell ac - God mode + amunicja + latanie

/tell ec - Enemy camera
/tell stats - Statystyki
/tell fovs - Enemy field of view
/tell cvdraw - Rendering cover nodes
/tell astar - Rendering astar paths
/tell pathdraw - Rendering patrol paths
/tell wpcondraw - Rendering waypoint connections
/tell wpdraw - Rendering waypoint
/tell arrival - Rendering arrival points

Czym jest Deadly dozen 2 - Pacific znaczenie w Katalog gier D .