Jak grać w Desperados 2
GRAĆ DESPERADOS COOPERS co to jest
Stara gra Desperados 2 - Coopers revenge, przystąpić do dowolnej misji. Następnie, będąc na głównym.

Jak się gra w Desperados 2 - Coopers revenge

Jak grać DESPERADOS 2 - COOPERS REVENGE Po uruchomieniu gry należy przystąpić do dowolnej misji. Następnie, będąc na głównym ekranie (akcji), należy wpisać: arno
Dzięki temu będzie można skorzystać z poniższych kombinacji klawiszy.
Poprawne wpisanie wyrazu arno nie jest przez grę w żaden sposób komunikowane!

[CTRL]+[F3] - zamraża wszystkie postaci znajdujące się na mapie; ponowne wciśnięcie tej kombinacji przywraca wszystko do stanu początkowego

[CTRL]+[F4] - tryb God Mode oraz więcej amunicji oraz dodatkowych przedmiotów (ponowne wciśnięcie klawiszy dodaje już tylko amunicję)


[SHIFT]+[F4] - niewidzialność

[SHIFT]+[F10] - podaje dokładne koordynaty widocznego na ekranie kursora myszy

[CTRL]+[F12] - automatyczna wygrana (gra przeskakuje do kolejnej misji kampanii)

Czym jest Desperados 2 - Coopers revenge znaczenie w Katalog gier D .