Jak grać w 2160 Earth
GRAĆ 2160 EARTH co to jest
Stara gra Earth 2160, Enter], aby wywołać konsolę. Wpisz: cheats_2160 i ponownie naciśnij [Enter.

Jak się gra w Earth 2160

Jak grać EARTH 2160 Podczas rozgrywki naciśnij [Enter], aby wywołać konsolę.
Wpisz: cheats_2160
i ponownie naciśnij [Enter], aby aktywować tryb kodów. Teraz w konsoli wpisuj poniższe kody. Przy dobrze wpisanym ułatwieniu pojawi się 1.


addexperiencepoints [liczba] - dodaje punkty doświadczenia wybranej jednostce

addmoney [liczba] - dodaje zasoby (*)

setexperiencelevel [1-8] - ustala poziom dla wybranej jednostki bądź wybranych jednostek (jednostek) (*)

setexperiencepoints [liczba] - ustala punkty doświadczenia dla wybranej jednostki bądź wybranych jednostek (*)

heal - uzdrawia wybrane jednostki

researchall - wszystkie doświadczenia


kill - zabija wybrane jednostki

quit - wyjście z gry

resetfog - odsłania mapę

gamerate [1-100] - ustawia szybkość gry

time [1-200] - ustala porę dnia w grze (liczby poniżej 66 oznaczają noc)


Uwaga: wystarczy, że naciśniesz strzałkę w górę, a w konsoli pojawi się ostatnio wpisany kod.

Uwaga 2: kody oznaczone gwiazdką (*) wymagają, aby na czas ich wpisywania piloci w grze opuścili swoje pojazdy. Niech do nich wrócą dopiero po wpisaniu kodów.

Czym jest Earth 2160 znaczenie w Katalog gier E .