Jak grać w Elite forces
GRAĆ ELITE FORCES NAVY SEALS co to jest
Stara gra Elite forces - Navy seals, zainstalowano grę znajdź plik autoexec.cfg i otwórz go za.

Jak się gra w Elite forces - Navy seals

Jak grać ELITE FORCES - NAVY SEALS W katalogu, w którym zainstalowano grę znajdź plik autoexec.cfg i otwórz go za pomocądowolnego edytora tekstu (np. Notatnik). Odnajdź opisane poniżej linijki i zmodyfikuj je wg opisu aby uzyskać odpowiedni efekt:

Nieśmiertelność:
PlayerTakeDamage 1

Brak nieśmiertelności:
PlayerTakeDamage 0

Przenikanie przez ściany:
PlayerClip 1

Brak przenikania przez ściany:

PlayerClip 0

Wróg jest nieśmiertelny:
AITakeDamage 1

Wróg ginie szybciej:
AITakeDamage 99


Pamiętaj aby przed wykonaniem jakichkolwiek zmian w plikach gry zrobić ich kopie zapasowe na wypadek gdyby coś poszło nie po Twojej myśli.

Czym jest Elite forces - Navy seals znaczenie w Katalog gier E .