Jak grać w Elven legacy
GRAĆ ELVEN LEGACY DZIEDZICTWO co to jest
Stara gra Elven legacy (Dziedzictwo elfow), lub jeśli nie zadziała [^], w celu wywołania okna.

Jak się gra w Elven legacy (Dziedzictwo elfow)

Jak grać ELVEN LEGACY (DZIEDZICTWO ELFOW) Podczas gry wciśnij tyldę [~] lub jeśli nie zadziała [^], w celu wywołania okna konsoli.
Wpisz poniższe kody:

CheatVictory - zwycięstwo

CheatDefeat - przegrana

CheatHeal - leczenie jednostek

CheatResurrect - wskrzeszenie jednostek

Cheat10exp - 10 punktów doświadczenia


Cheat100exp - 100 punktów doświadczenia

Cheat1000exp - 1000 punktów doświadczenia

Cheat10gold - 10 sztuk złota

Cheat100gold - 100 sztuk złota

Cheat1000gold - 1000 sztuk złota

Czym jest Elven legacy (Dziedzictwo znaczenie w Katalog gier E .