Jak grać w Enclave
GRAĆ ENCLAVE co to jest
Stara gra Enclave, environment.cfg dopisując poniższą linię: CON_ENABLE=1 Wciśnij podczas gry. Jak.

Jak się gra w Enclave

Jak grać ENCLAVE Znajdź i edytuj plik environment.cfg dopisując poniższą linię:
CON_ENABLE=1

Wciśnij podczas gry klawisz tyldy [~] i wpisz jeden z poniższych kodów:

cg_menu "cheatmenu" - aktywowanie działania kodów

cg_menu "god mode" - tryb boga
cg_menu "complete mission" - kolejny poziom
cmd giveall - wszystkie bronie i przedmioty

Czym jest Enclave znaczenie w Katalog gier E .