Jak grać w Infestation Enemy
GRAĆ INFESTATION ENEMY co to jest
Stara gra Enemy infestation, naciśnij Enter. Jeśli nie działa - zrób to jeszcze raz. gsaheal.

Jak się gra w Enemy infestation

Jak grać ENEMY INFESTATION Spauzuj grę i wpisz cheata, naciśnij Enter. Jeśli nie działa - zrób to jeszcze raz.


gsaheal - uzdrawia kolonistów

gsaroof - usuwa dachy, gdy jesteś we wnętrzu budowli

gsaswap - zmienia rasę, którą kontrolujesz (na tę, z którą walczysz)

gsakill - zabija wskazanego Obcego

gsastop - ???


gsabog - dodatkowa broń (BOG); leży tam gdzie spoczywał kursor w momencie wpisania tipsa

gsaknife - j/w (KNIFE)

gsacmdr - tworzy dowódce (commandera), w miejscu gdzie spoczyw kursor

gsamedi - j/w ale dostajesz oficera medycznego

gsaboff - j/w ale dostajesz technika (boffin)

gsawin - wygrywasz daną misję

Czym jest Enemy infestation znaczenie w Katalog gier E .