Jak grać w Eradicator
GRAĆ ERADICATOR co to jest
Stara gra Eradicator, nieśmiertelność ARMS - wszystkie typy broni plus komplet amunicji GIFT. Jak.

Jak się gra w Eradicator

Jak grać ERADICATOR RAGAMUFFIN - włącza/wyłącza nieśmiertelność
ARMS - wszystkie typy broni plus komplet amunicji
GIFT - wszystkie przedmioty
FMK - przywraca zdrowie
OVERDRIVE - dopala microchip
BLOAD - skok na inny poziom
VICI - kończy poziom

DIG - włącza/wyłącza przechodzenie przez ściany
SPUTNIK - pełna mapa
AMOBJECT - pokazuje obiekty na mapie
AIMOVE - włącza/wyłącza SI (Sztuczną Inteligencję) przeciwnika
FRAME - wyświetla liczbę klarek na sekundę

Czym jest Eradicator znaczenie w Katalog gier E .