Jak grać w Genius Evil
GRAĆ GENIUS EVIL co to jest
Stara gra Evil genius, Ctrl] + [Shift] + [Alt] + [D]. Następnie naciśnij klawisz tyldy [~], aby.

Jak się gra w Evil genius

Jak grać EVIL GENIUS Podczas rozgrywki naciśnij [Ctrl] + [Shift] + [Alt] + [D]. Następnie naciśnij klawisz tyldy [~], aby wywołać okno konsoli i wpisz jeden z poniższych kodów (uważając na rozmiar liter!):


Help - pokazuje pomoc

Help - wyświetla stosowne objaśnienie

ShowCommands - lista komend

DF_BuildInstantObjects - budowanie w mgnieniu oka

DF_FullyTrainedHenchmen - w pełni wytrenowani najemnicy

CutScenes_Enable - aktywuje cut-scenki

Give - dostajesz wybrany przedmiot


GiveAll - dostajesz wszystkie przedmioty

Money - dostajesz określoną liczbę kasy

RemoveMoney - redukuje liczbę posiadanych pieniędzy

SetMaxPopulation - ustala maksymalną populację

TakeAll - zabiera wszystko (?)

SuperAgentSetDefeatable - włącza/wyłącza status niepokonanego w statystykach danego superagenta

UnlockGlossary - odblokowuje glosariusz

Czym jest Evil genius znaczenie w Katalog gier E .