Jak grać w Island Evil
GRAĆ LAND EVIL co to jest
Stara gra Evil island, i wpisz: thingamabob zaktywizujesz cheat-mode. Teraz możesz wpisać: help.

Jak się gra w Evil island

Jak grać EVIL ISLAND Użyj [^] aby wejść do konsoli i wpisz:

thingamabob

zaktywizujesz cheat-mode. Teraz możesz wpisać:

help - dostępne cheaty

give 0 money x - daje x kasy
give 0 exp x - daje x ounktów doświadczenia
fps 1 - pokazuje ilość fps

Kody o nieznanym działaniu:
localrate; generateacks; lastfps; console; debuginfo.

Czym jest Evil island znaczenie w Katalog gier E .