Jak grać w Speed Excessive
GRAĆ SPEED EXCESSIVE co to jest
Stara gra Excessive speed, ALLTRACKS - wszystkie trasy ALLCARS - wszystkie samochody Wpisz w czasie.

Jak się gra w Excessive speed

Jak grać EXCESSIVE SPEED Wpisz w menu głównym:

ALLTRACKS - wszystkie trasy
ALLCARS - wszystkie samochody

Wpisz w czasie gry:


WINRACE - wygrałeś wyścig

Aby uzyskać dostęp do dodatkowego samochodu ELVIS, musisz pobić punktowy rekord w mini-grze CATCH-THE-FLY.

Czym jest Excessive speed znaczenie w Katalog gier E .