Jak grać w 3 Fallout
GRAĆ FALLOUT co to jest
Stara gra Fallout 3, tyldy [~] aby włączyć okienko konsoli. Wpisz w nim wybrane kody z pośród. Jak.

Jak się gra w Fallout 3

Jak grać FALLOUT 3 Podczas gry wciśnij klawisz tyldy [~] aby włączyć okienko konsoli.
Wpisz w nim wybrane kody z pośród przedstawionych poniżej:

tgm - nieśmiertelność

tcl - przenikanie przez ściany

unlock - otwarcie namierzonych drzwi

advlevel - +1 poziom doświadczenia

GetQuestCompleted - kończy aktualne zadanie

getXPfornextlevel - dostajesz punkty do awansu na wyższy poziom

setpccanusepowerarmo 1 - umożliwia stosowanie zbroi wspomaganych bez treningu w Cytadeli

player.setlevel # - awans na # poziom doświadczenia
(za # wstaw liczbę z przedziału 1-20)


removefromallfactions - usunięcie ze wszystkich frakcji

rewardKarma # - dostajesz # punktów karmy

addspecialpoints # - dostajesz # punktów statystyk S.P.E.C.I.A.L.

addtagskills # - dostajesz # punktów umiejętności

setspecialpoints # - dostajesz # głównych punktów S.P.E.C.I.A.L. do rozdysponowania

settagskills # - dostajesz # punktów umiejętności do rozdysponowania

player.additem 000000F # - dostajesz # kapsli

player.additem 000284F9 # - dostajesz # sztuk Quantum Nuka-Coli

Czym jest Fallout 3 znaczenie w Katalog gier F .