Jak grać w Giants - Citizen
GRAĆ GIANTS CITIZEN KABUTO co to jest
Stara gra Giants - Citizen kabuto, wpisz tips i naciśnij [Enter]. pleasehealme - pełna energia.

Jak się gra w Giants - Citizen kabuto

Jak grać GIANTS - CITIZEN KABUTO Naciśnij [T] lub [Y], po czym wpisz tips i naciśnij [Enter].

pleasehealme - pełna energia
mapshowitall - odkrywa mapę
gimmegifts - wszelkie znajdźki
allmissionsaregoodtogo - dostęp do wszystkich misji
basegoveryfast - szybsze budowanie bazy

basepopulate - wzrost populacji bazy (?)
basefillerup - energia dla bazy
ineedspells - nieskończona mana
itsmyparty - imprezka?
fr - a zobaczysz ilość fps w grze w danej chwili

Czym jest Giants - Citizen kabuto znaczenie w Katalog gier G .