Jak grać w Glory of the roman
GRAĆ GLORY ROMAN EMPIRE co to jest
Stara gra Glory of the roman empire, bezpośrednio w trakcie gry. Nie trzeba otwierać żadnego.

Jak się gra w Glory of the roman empire

Jak grać GLORY OF THE ROMAN EMPIRE Kody należy wpisywać bezpośrednio w trakcie gry. Nie trzeba otwierać żadnego dodatkowego okna menu.

AlmsForThePoor - dodaje 50 sztuk złota
ResourcesNeeded - dodaje po 50 sztuk każdego surowca
ShowMeTheMoney - nieskończona ilość złota
HornOfPlenty - nieskończona ilość dodatkowych surowców
MakeLove - zwiększa poziom zadowolenia mieszkańców
FireFighter - niweluje możliwość pojawienia się pożaru
NoGravediggers - niweluje możliwość pojawienia się plagi
Peacemaker - niweluje możliwość wybuchu zamieszek

HeroMode - podlegli żołnierze stają się nieśmiertelni
Unbreakable - likwiduje nałożone na gracza limity
MagicBuild - budynki stawiane są w błyskawicznym tempie
HardWork - podwaja produkcję
FireItOut - wszystkie budynki stają w ogniu
DeadManWalking - gracza nawiedza plaga
YouAreSissy - wszyscy są nastawieni wrogo
HereKittyKitty - wszyscy są nastawieni przyjaźnie

Czym jest Glory of the roman empire znaczenie w Katalog gier G .