Jak grać w Grand ages - Rome
GRAĆ GRAND AGES ROME co to jest
Stara gra Grand ages - Rome, buildall - natychmiastowe stawianie budynków -giveall - surowce.

Jak się gra w Grand ages - Rome

Jak grać GRAND AGES - ROME Kody wpisuj podczas gry:

-buildall - natychmiastowe stawianie budynków
-giveall - surowce
-knowall - wszystkie wynalazki
-playall - wybór misji

-talented - wszystkie talenty bohatera
-winall - natychmiastowa wygrana
-knowestates - odblokowanie posiadłości
-levelup - awans bohatera na wyższy poziom doświadczenia

Czym jest Grand ages - Rome znaczenie w Katalog gier G .