Jak grać w Half-Life 2
GRAĆ HALF LIFE EPODE co to jest
Stara gra Half-Life 2 - Episode two, console Podczas gry wciśnij tyldę [~] aby wywołać okno konsoli.

Jak się gra w Half-Life 2 - Episode two

Jak grać HALF-LIFE 2 - EPISODE TWO Uruchom grę z parametrem: -console
Podczas gry wciśnij tyldę [~] aby wywołać okno konsoli.
Wpisz w nim: Enter sv_cheats 1
aby aktywować kody.

Teraz możesz używać kody z poniższej listy, wpisując je w oknie konsoli i zatwierdzając każdy klawiszem [Enter]:

god - nieśmiertelność

noclip - przechodzenie przez ściany

impulse 101 - wszystkie bronie

notarget - wróg nie celuje do Ciebie

maps - lista map

budda - nie giniesz od obrażeń

impulse 82 - Jeep

showfps - pokazuje FPS

npc_create_aimed - NPC
npc_create - j/w

picker - picker mode

map nazwa_mapy - ładuje mapę

give nazwa_przedmiotu - dostajesz przedmiotNazwy map do użycia z kodem map:

d1_canals_01
d1_canals_02
d1_canals_end
d1_tempanals_02
d1_town_01
d1_town_02
d1_town_03
d1_town_04
d1_town_05
d1_trainstation_01
d1_trainstation_02
d1_trainstation_03
d1_trainstation_05
d1_under_01
d1_under_02
d1_under_03
d1_under_04
d2_coast_01
d2_coast_02
d2_coast_03
d2_coast_04
d2_coast_04_dx60
d2_coast_05
d2_coast_06
d2_coast_07
d2_coast_08

d2_prison_01
d2_prison_02
d2_prison_03
d2_prison_04
d2_prison_05
d3_c17_03
d3_c17_04
d3_c17_05
d3_c17_06a
d3_c17_06b
d3_c17_07Nazwy przedmiotów do użycia z kodem give:

weapon_alyxgun
weapon_ar1
weapon_ar2
weapon_bugbait
weapon_cguard
weapon_crowbar
weapon_extinguisher
weapon_flaregun
weapon_frag
weapon_gauss
weapon_hopwire
weapon_iceaxe
weapon_physcannon
weapon_physgun
weapon_pistol
weapon_rpg
weapon_shotgun
weapon_smg1
weapon_smg2
weapon_stickylauncher
weapon_stunstick
weapon_thumper
weapon_sniperrifle
weapon_rollerwand
weapon_molotov
weapon_manhack
weapon_immolator
weapon_irifle
weapon_slam
weapon_hmg1
weapon_cubemap
weapon_binoculars
weapon_ml
weapon_brickbat
item_box_buckshot
item_box_mrounds
item_box_sniper_rounds
item_box_srounds
item_healthkit
item_battery
item_suit
item_ml_grenade
item_ar2_grenade
item_healthvial

Czym jest Half-Life 2 - Episode two znaczenie w Katalog gier H .