Jak grać w Harry potter and
GRAĆ HARRY POTTER PRONER co to jest
Stara gra Harry potter and the prisoner of azkaban (Harry potter i wiezien azkabanu), znajdujący.

Jak się gra w Harry potter and the prisoner of azkaban (Harry potter i wiezien azkabanu)

Jak grać HARRY POTTER AND THE PRISONER OF AZKABAN (HARRY POTTER I WIEZIEN AZKABANU) Odszukaj plik game.ini znajdujący się w katalogu, w którym zainstalowana została gra (podkatalog system) i otwórz go przy pomocy dowolnego edytora tekstowego, np. notepada.

Aby włączyć możliwość stosowania cheatów (debug mode) odszukaj w nim następujące linie:

[HGame.baseConsole]

bDebugMode=False
bUseSystemFonts=True

i zmień bDebugMode=False na bDebugMode=True.Wejdź do gry i podczas rozgrywki skorzystaj z następujących klawiszy:

F4 - wybór poziomu
Delete - Ghost Mode (używaj klawiszy strzałek przód/tył i myszy)
Page Up - zwiększenie prędkości gry
Page Down - zmniejszenie prędkości gry
F9 - wszystkie czary
F6 - odzyskanie punktów życia

Czym jest Harry potter and the prisoner znaczenie w Katalog gier H .