Jak grać w Neverwinter nights
GRAĆ NEVERWINTER NIGHTS co to jest
Stara gra Neverwinter nights 2, Zmiana refleksu gracza dm_modifysavewill # - Zmiana zapisu gry.

Jak się gra w Neverwinter nights 2

Jak grać NEVERWINTER NIGHTS 2 dm_modifysavereflex # - Zmiana refleksu gracza
dm_modifysavewill # - Zmiana zapisu gry
DebugMode 0 - odblokowanie kodów
dm_gettime - szybkie wczytanie gry
DebugMode 1 - odblokowanie kodów
dm_givegold # - złoto

dm_god - tryb Boga
dm_heal Heal - brak uszkodzeń
dm_modifyattackbase # - zmiana bonusów

Czym jest Neverwinter nights 2 znaczenie w Katalog gier N .