Jak grać w Outcast
GRAĆ OUTCAST co to jest
Stara gra Outcast, HOKKUSPOKKUS - to aktywizuje konsolę. Wejdź do niej naciskając F12 i wpisz. Jak.

Jak się gra w Outcast

Jak grać OUTCAST Wpisz podczas gry:

HOKKUSPOKKUS - to aktywizuje konsolę.
Wejdź do niej naciskając F12 i wpisz:

ARSENAL - wszelka broń
WEAP_LEV#_AVAILABLE Y - dostajesz broń # o zasięgu Y
AMMO_FLOW - amunicja na maksa
DYNAMIT - dynamit
KILL_SOLDIERS - wykańczasz wszelkich wrogów w tym levelu
IAMINVISIBLE - niewidzialność
BENNY - clipping mode on/off
FLY - latamy. Wpisz ponownie cheat by go anulować
MEDI - medi pack
HOLO - Ubik-0A
TRIPWIRE - THNDR-STP33
TRACKER - Proxi 130HF
REMOTE - Clapr-T
POW X - zwiększa energię do X (X=0-65553; gdzie ostatnia wartość to god-mode!)

HERO_MONEY - kasa (?)
POINTS - pokazuje ilość punktów
EXTRA_POINTS - pokazuje ilość punktów konieczną do następnego extra questu
COORDS - koordynaty ON/OFF
CUTTERGOTOPOS x,y,z - skok do lokacji o współrzędnych x,y,z
TELEPORT xxx - skok do świata xxx. A oto ich lista:

NEIGE = Ranzaar
TEMPLES = Shamazaar
VILLE = Okriana in Talanzaar
MONTAGNE = Motazaar
MARCHES = Okasankaar and Cyana
FORET = Okaar

SAVE_GAME slot_X - zgrywa grę w slocie X
LOAD_GAME slot_X - ładuje grę ze slotu X
PLAY xyz - pokazuje film o nazwie xyz (np. CINEMA.PAK)
QUIT - Quit

Czym jest Outcast znaczenie w Katalog gier O .