Jak grać w Painkiller
GRAĆ PAINKILLER OVERDOSE co to jest
Stara gra Painkiller - Overdose, aby wywołać okno konsoli i wpisz w nim kody: pkammo - amunicja.

Jak się gra w Painkiller - Overdose

Jak grać PAINKILLER - OVERDOSE Podczas gry wciśnij tyldę [~] aby wywołać okno konsoli i wpisz w nim kody:

pkammo - amunicja
pkpower - amunicja i energia
pkweapons - wszystkie bronie
pkgold - złoto
pkdemon - demon morph
pkweakenemies - słabi przeciwnicy

pkgod - nieśmiertelność
pkweaponmodifier - weapon modifier mode
pkkeepbodies - ?
pkkeepdecals -?
pkalwaysgib - ?

Czym jest Painkiller - Overdose znaczenie w Katalog gier P .