Jak grać w Portal
GRAĆ PORTAL co to jest
Stara gra Portal, znajdź plik: config.cfg Plik ten powinien znajdować się w katalogu: PortalCfg.

Jak się gra w Portal

Jak grać PORTAL Aby skorzystać z kodów, znajdź plik: config.cfg
Plik ten powinien znajdować się w katalogu: PortalCfg
Otwórz ten plik w edytorze tekstu (np. windowsowy notatnik).

Aby odblokować wszystkie etapy gry, zmień linijkę
sv_unlockedchapters
dopisując do niej wartość 11.

Aby użyć kodów podczas gry, w linijce
con_enable
musi znajdować się wartość 1.

Zapisz zmiany w pliku i uruchom grę.

Podczas gry wciśnij tyldę [~] aby wywołać okno konsoli.
Wpisz w nim kody:

sv_cheats 1 - aktywacja cheatów

buddha - nieśmiertelność dla głównej postaci


god - nieśmiertelność

notarget - niewidzialność

ai_disable - wyłączenie inteligencji przeciwników

hurtme # - obniżenie współczynnika energii (za # wstaw ilość punktów)

impulse 101 - wszystkie bronie

noclip - przenikanie przez ściany

sv_noclipduringpause 1 - noclip podczas pauzy

sv_infinite_aux_power 1 - dodatkowa moc bez ograniczeń


(Pamiętaj aby przed edycją plików gry wykonywać ich kopie zapasowe).

Czym jest Portal znaczenie w Katalog gier P .