Jak grać w Prey
GRAĆ PREY co to jest
Stara gra Prey, kombinację klawiszy [CTRL]+[ALT]+[~] (tylda) w celu wywołania konsoli. Jak się.

Jak się gra w Prey

Jak grać PREY W trakcie gry wciśnij kombinację klawiszy [CTRL]+[ALT]+[~] (tylda) w celu wywołania konsoli. Następnie wpisz jeden z poniższych kodów. Wpisanie każdego kodu musi być potwierdzone wciśnięciem klawisza [ENTER].

god - włącza tryb God Mode (nieśmiertelność)

give all - gracz otrzymuje wszystkie możliwe przedmioty

notarget - przeciwnicy nie atakują sterowanej przez gracza postaci

givehealth - jednorazowo uzupełnia aktualny stan zdrowia sterowanej postaci


noclip - załącza tryb NoClip (przenikanie przez ściany)

giveammo - jednorazowo uzupełnia aktualny stan amunicji w posiadanych przez gracza typach broni


Uwaga: Gdy konsola nie pojawia się, uruchom grę z parametrem:
+set com_allowconsole 1

Czym jest Prey znaczenie w Katalog gier P .