Jak grać w Psychotoxic
GRAĆ PSYCHOTOXIC co to jest
Stara gra Psychotoxic, ~], aby wywołać menu konsoli. Następnie wpisz jeden z poniższych kodów. Jak.

Jak się gra w Psychotoxic

Jak grać PSYCHOTOXIC Podczas gry naciśnij klawisz [~], aby wywołać menu konsoli. Następnie wpisz jeden z poniższych kodów (uważając na duże litery):

lua levelend() - przechodzisz dany poziom
lua allammo() - amunicja na maksa
lua medave() - dodaje broń
lua medoof() - dodaje broń
lua god() - aktywuje God Mode
lua ungod() - wyłącza God Mode
lua PlayerInvisible() - niewidzialność
lua PlayerVisible() - wyłącza kod na niewidzialność
lua speed(#) - zmień szybkość gry na # (wstaw liczbę)
lua PTFly(On/Off) - włącza/wyłącza latanie
lua PTLowGoreVersion() - low gore (?)
ua ResetWeaponSlots() - opróżnia wszystkie sloty na broń


Dostajesz broń (nazwy w nawiasach):


lua summon(PickupKnife)
lua summon(PickupColt)
lua summon(PickupSocom)
lua summon(PickupMac10)
lua summon(PickupPumpGun)
lua summon(PickupM16)
lua summon(PickupSniper)
lua summon(PickupGatlingGun)
lua summon(PickupFlamer)
lua summon(PickupJackhammer)
lua summon(PickupUdderGun)
lua summon(PickupA_Gun)
lua summon(PickupIonRifle)
lua summon(PickupPitBull)
lua summon(PickupSpectreEyes)

Czym jest Psychotoxic znaczenie w Katalog gier P .