Jak grać w 2 Sam Serious
GRAĆ SERIOUS co to jest
Stara gra Serious sam 2, naciskając tyldę [~]. Wpisz: sam_iEnableCheats=2 Podczas rozgrywki.

Jak się gra w Serious sam 2

Jak grać SERIOUS SAM 2 Uruchom grę i wywołaj konsolę, naciskając tyldę [~].
Wpisz: sam_iEnableCheats=2
Podczas rozgrywki będziesz mógł korzystać z następujących klawiszy:

[Y] - jesteś duchem, przechodzisz przez ściany

[G] - God mode

[U] - autocelowanie

[J] - turbo, szybkie bieganie

[I] - niewidzialność


[L] - tryb latania

[K] - zabija wszystkich przeciwników widzianych na ekranie

[Insert] - dodatkowe życie

[Pg Up] / [Pg Dn] - zmiana rozdziału


Kody wyłączamy wpisując w konsoli:
sam_iEnableCheats=0.

Czym jest Serious sam 2 znaczenie w Katalog gier S .