Jak grać w Shadow force
GRAĆ SHADOW FORCE RAZOR UNIT co to jest
Stara gra Shadow force - Razor unit, kod, dopisując po nim 1, by zaktywizować, i 0, by wyłączyć. Np.

Jak się gra w Shadow force - Razor unit

Jak grać SHADOW FORCE - RAZOR UNIT Naciśnij tyldę [~] i wpisz kod, dopisując po nim 1, by zaktywizować, i 0, by wyłączyć. Np. god 1.


aiGodMode - god mode... dla wrogów
aiProtectProtectee - god mode (jakieś inne)

god - god mode
aiDisableEars - wrogowie cię nie słyszą
aiDisableEyes - niewidzialność
noclip - przenikanie przez ściany

Czym jest Shadow force - Razor unit znaczenie w Katalog gier S .